Vad är API-dokumentation? (2023)

Ett applikationsprogrammeringsgränssnitt (API) är en uppsättning protokoll och verktyg som mjukvaruutvecklare använder för att upprätta kopplingar mellan olika applikationer. Genom att utnyttja ett API kan utvecklare underlätta kommunikation och datautbyte på ett standardiserat och effektivt sätt. API:er kan förenkla apputvecklingsprocessen genom att tillhandahålla företablerad funktionalitet för utvecklare att integrera i nya appar. Dessutom hjälper API:er organisationer att övervinna tekniska hinder som kan hindra samarbete och innovation. Genom en gemensam uppsättning definitioner och protokoll gör API:er det möjligt för företag att koppla ihop olika applikationer som används i den dagliga verksamheten, vilket sparar tid och resurser för anställda.
What is API documentation? (1)
API-diagram adaterad från Eising, 2017

Det är dock viktigt att notera att denna bekvämlighet inte är gratis: att bara förstå hur man använder ett API kan vara utmanande. På motsvarande sätt dök API-dokumentation fram för att ge instruktioner om hur man använder och interagerar med ett API, inklusive funktioner, indata, utdataformat och felhantering.

Dokumentationens betydelse ligger i dess förmåga att hjälpa utvecklare att navigera effektivt i funktionerna och funktionerna hos API:er. Helst kan välskriven och omfattande dokumentation också minska utvecklingstiden, minimera fel och förbättra den övergripande kvaliteten på programvaran som använder API.

Tillbaka i de tidiga dagarna av mjukvaruutveckling, skulle utvecklare vanligtvis skriva sin egen dokumentation för sina API:er. De använde ofta enkla textfiler eller grundläggande HTML-sidor för att beskriva API:s funktioner och användning.

På 1980- och 1990-talen, när mjukvaruutvecklingen blev mognad, började dokumentation bli allt mer avgörande. Detta berodde delvis på uppkomsten avobjektorienterad programmering. Det ökade kravet på mer detaljerad dokumentation för att beskriva interaktioner mellan objekt. Som ett resultat började API-dokumentationen ta formen av referensmanualer, med detaljerade beskrivningar av varje funktion, parameter och returvärde. Under tiden,API tekniska skribenterspecialiserade på att producera referensguider, handledningar och exempelkod uppstod. Dessa skribenter måste ha en stark förståelse för programmeringskoncept, mjukvaruutveckling och det specifika API som de dokumenterar. Dessutom måste de kunna kommunicera komplex teknisk information kortfattat så att utvecklare med varierande erfarenhetsnivåerlätt förstådem.

API tekniskt skrivande

Några av de vanliga ansvarsområdena för en API-teknisk författare inkluderar:

(Video) What Does an API Technical Writer Do?

 • Samarbeta med utvecklare och andra intressenter för att förstå API:s funktionalitet och krav
 • Skriva och organisera teknisk dokumentation som inkluderar API-referensguider, handledningar och exempelkod
 • Se till att dokumentationen är korrekt, fullständig och uppdaterad
 • Testa och verifiera API:s funktionalitet för att säkerställa att dokumentationen är korrekt
 • Arbeta med tvärfunktionella team för att säkerställa att dokumentationen möter behoven hos utvecklare, produktchefer och andra intressenter

Med den ökande populariteten för API:er har en mängd olika verktyg och tjänster dykt upp för att hjälpa utvecklare att skapa och hantera API-dokumentation. Under de senaste åren har det funnits ett växande fokus på att skapa API-dokumentation som är användarvänlig och lätt att förstå. Många av dessa verktyg är designade för att automatisera dokumentationsprocessen genom att använda maskinläsbara specifikationer som OpenAPI (tidigare Swagger) eller RAML (RESTful API Modeling Language) för att automatiskt generera dokumentation från kodkommentarer, anteckningar eller andra källor.

What is API documentation? (2)
Kredit: NicoElNino via Adobe Stock

Idag har API-dokumentation blivit en viktig komponent i mjukvaruutveckling. Många organisationer investerar betydande resurser i att skapa och underhålla dokumentation av hög kvalitet. Framväxten av programvara med öppen källkod och API-marknadsplatser har också lett till en ökad betoning på API-upptäckbarhet. Detta värde kopplat till sådan användarvänlighet understryker ytterligare vikten av omfattande och tillgänglig API-dokumentation.

Pågående evolution

Utvecklingen av API-dokumentation har varit nära knuten till utvecklingen av internet och onlineteknik. I takt med att mjukvaruutvecklingen har blivit mer global har API-dokumentationen behövt anpassas för att möta behoven hos utvecklare runt om i världen.

En av de viktigaste trenderna i utvecklingen av API-dokumentation har varit övergången mot onlinedokumentation. Tidigare fanns dokumentationen ofta i tryckta manualer som utvecklare var tvungna att ladda ner och hänvisa till offline. Med internets frammarsch har utvecklare kommit att förvänta sig dokumentation som är tillgänglig online och lättillgänglig var som helst.

(Video) Vad är ett API? Hur du anropar ett API i Python

Onlinedokumentationen har flera fördelar jämfört med traditionell tryckt dokumentation. Det kan till exempel uppdateras enklare och oftare, vilket säkerställer att utvecklare alltid har tillgång till den senaste informationen om ett API. Onlinedokumentation kan också vara mer interaktiv och dynamisk, med funktioner som live-kodexempel, interaktiva handledningar och sökfunktioner som gör det lättare för utvecklare att hitta den information de behöver.

Nnya tillvägagångssätt

Nuvarande API-dokumentationsmetoder är ofta otillräckliga, eftersom de inte ger tillräcklig information om hur man använder API:er och hur de beter sig under olika omständigheter. Specifikt,vanliga problemmed dokumentationen inkludera saknad eller ofullständig information, förvirrande eller inkonsekventa termer och otillräckliga exempel.

Dessutom hade forskare utvecklat nya metoder för att tillhandahålla API-dokumentation av hög kvalitet. Särskilt,live API-dokumentationgenererar automatiskt kontinuerlig uppdatering av dokumentation för API:er. Feedback i realtid förbättrar utvecklarnas produktivitet och minskar fel genom att tillhandahålla uppdaterad information om API:er och deras användning. Viktigast av allt, ett sådant dokumentationssystem kan dra nytta avsamlad erfarenhetav API-användare för att minska de svårigheter som programmerare har att lära sig nya API:er.

Övrigforskarehade också föreslagit ett system som skickar relevant API-information till utvecklare när de arbetar. Systemet övervakar specifikt utvecklarnas aktiviteter som kodredigeringar och API-anrop. Efteråt skulle denna information användas för att identifiera relevanta delar av API-dokumentationen. Sedan kommer motsvarande innehåll att visas för utvecklaren på ett diskret sätt, till exempel genom ett verktygstips eller ett litet popup-fönster.

What is API documentation? (3)

Några av de nya metoderna för API-dokumentation inkluderar:

 1. Interaktiv dokumentation:Interaktiv dokumentation gör det lättare för utvecklare att förstå hur man använder ett API. Det kan innehålla live-kodexempel, interaktiva handledningar och andra funktioner som hjälper utvecklare att experimentera med ett API i realtid.
 2. API-utforskare:API-utforskare är användarvänliga verktyg som låter programmerare undersöka ett API:s funktioner utan att skriva någon kod. De kan inkludera förhandsvisningar av livedata, interaktiv dokumentation, etc. för att hjälpa till att förstå ett API:s funktion.
 3. Utvecklarportaler:Utvecklarportaler är grundliga internetkällor som ger utvecklare all information de behöver för att använda ett API. Utvecklarportaler kan erbjuda handledning, exempelkoder, SDK:er etc. för att hjälpa till att skapa appar.
 4. Maskinläsbar dokumentation:den här typen av dokumentation är enklare att tolka och förstå eftersom den använder strukturerade dataformat som JSON eller YAML. Det är möjligt att automatiskt producera maskinläsbar dokumentation från källkod, vilket minskar mängden manuellt arbete som krävs för att skriva och uppdatera dokumentation.
 5. API-design-först dokumentation:denna strategi betonar att ta fram tydlig dokumentation före kodning. Det säkerställer att dokumentationen återspeglar de avsedda funktionerna i API:t.

API Toolkit

Det finns olika verktyg tillgängliga för att skapa API-dokumentation. Här är några populära. Men ingen av dessa kommer att slå skickligheten och koncisiteten hos en API-dokumentationssvit skriven av en teknisk skribent.

(Video) Swagger API documentation tutorial for beginners - 1 - Intro to API documentation with Swagger

 1. Skryt
  En verktygsuppsättning med öppen källkod för att dokumentera RESTful API:er. Det innehåller ett specifikationsformat som kallas OpenAPI som används för att beskriva API:s operationer och datamodeller. Swagger tillhandahåller också ett användarvänligt gränssnitt för att utforska och testa API:et.
 2. Öppna API
  Ett specifikationsformat för att beskriva RESTful API:er. Det tillåter utvecklare att beskriva ett API:s operationer, parametrar och svar i ett standardiserat format. Beskrivningen kan användas av verktyg som Swagger för att generera dokumentation och kod.
 3. API Blueprint
  Ett nedskrivningsbaserat språk för att beskriva RESTful API:er. Det tillåter utvecklare att beskriva ett API:s resurser, parametrar och svar i ett enkelt och läsbart format. API Blueprint kan användas med olika verktyg för att generera dokumentation och kod.
 4. RESTful API Modeling Language (RAML)
  Ett specifikationsformat för att beskriva RESTful API:er. Det tillåter utvecklare att beskriva ett API:s resurser, parametrar och svar i ett strukturerat format som kan användas för att generera dokumentation och kod.
 5. Brevbärare
  En verktygsuppsättning för att bygga och testa API:er. Den innehåller ett användarvänligt gränssnitt för att skapa API-förfrågningar och svar, samt en funktion för att generera dokumentation baserad på API:s förfrågningar och svar.
 6. Bromsljus
  En API-design- och dokumentationsplattform som inkluderar en visuell redigerare för att designa API:er, en håntjänst för att testa API:er och en dokumentationsgenerator för att skapa API-dokumentation.


Slutsats

Sammanfattningsvis spelar API-dokumentation en nyckelroll i mjukvaruutveckling, vilket underlättar en smidig funktion av olika applikationer. I takt med att mjukvarutekniken går framåt har inställningen till att skapa API-dokumentation skiftat från traditionella metoder som textfiler och grundläggande HTML-sidor till moderna tekniker som onlinedokumentation. Tekniska skribenter anpassar sig konsekvent till nya produktionsstrategier för dokumentation för att möta utvecklarnas behov. Tillväxten i popularitet för API:er har gett upphov till innovativa metoder, såsom livedokumentation och realtidssystem som ger snabb feedback. Trots denna utveckling förblir betydelsen av API-dokumentation för att underlätta kommunikation, datautbyte och samarbete mellan mjukvaruapplikationer oförminskad. Faktum är att API-dokumentation är viktigare än någonsin i dagens snabba miljö, där effektiv kommunikation är avgörande för framgång.

Hur kan EDC hjälpa?

Oavsett om du behöver en enda teknisk skribent för ett kort projekt, eller ett team av konsulter för att producera en komplett linje av dokumentation, är kvaliteten på vårt arbete garanterad för dig. Våra kunder har ett nära samarbete med en Engagement Manager från ett av våra 30 lokala kontor under hela projektets längd utan extra kostnad.Kontakta osspå (800) 221-0093 ellersales@edc.us

Skrivet av Julie Chow

(Video) What is API Documentation?
(Video) What is API documentation? Swagger API Documentation

FAQs

How difficult is API integration? ›

A single API integration is a difficult task. Multiple integrations are a whole mess of challenges. As a result, many software vendors can afford to work with only a few systems and thus missing out on business opportunities.

What is an API easiest explanation? ›

API stands for Application Programming Interface. In the context of APIs, the word Application refers to any software with a distinct function. Interface can be thought of as a contract of service between two applications. This contract defines how the two communicate with each other using requests and responses.

How hard is it to code API? ›

Complicated as it may sound, creating a basic API service is actually quite easy. Snippet below defines an API service using Python and Flask that allows everyone to retrieve a predefined list of users: If you are merely prototyping, such a basic API service would suffice.

Is learning API difficult? ›

While the way people talk about APIs sounds horribly complex, in reality they are very easy to understand. That said, if you run a website or supervise people who do web development, you do need to understand what an API is – and why they are mission critical to your business.

How long does it take to learn API documentation? ›

For someone already familiar with many concepts, they can breeze through the course in less than a week. For someone new to API documentation, they might spend many months making their way through the course. If you keep finding value in the content, take as long as you want.

How much time does it take to learn API? ›

How Long Does it Take to Learn APIs? It takes a few hours to learn the fundamental concepts behind APIs. This is because the architecture behind APIs is relatively simple if you have a good understanding of the web. You may end up spending days or weeks learning an individual API and what you can do with it.

What should I learn before learning API? ›

Prerequisites: Basic computer literacy, a basic understanding of HTML and CSS, JavaScript basics (see first steps, building blocks, JavaScript objects). Objective: To gain familiarity with APIs, what they can do, and how you can use them in your code.

How do you explain API to a non technical person? ›

An API is a collection of definitions, protocols and instruments that interact and communicate with each other. APIs are the reason that a user can cooperate with a web-based tool or application. API's enable the user to interact with the interface and request data or specific actions from an app.

How API works for beginners? ›

APIs, or Application Programming Interfaces, are a critical component of web development and programming. They provide a way for different applications and systems to communicate with each other, exchanging data and enabling functionalities.

Can I learn API without coding? ›

A No-Code method to connect to any API using Google Sheets for users without any experience in coding. In computer science, an application programming interface (API) is a way for several programs to communicate with each other. If you have limited coding experience, you may have never used it yourself.

How much does API coding pay? ›

Api Developer Salary
Annual SalaryMonthly Pay
Top Earners$180,000$15,000
75th Percentile$146,000$12,166
Average$125,560$10,463
25th Percentile$106,500$8,875

Why is API hard? ›

What makes API testing so challenging is that it's difficult to test all use cases and combinations of parameters and data values. API testing may seem easier than evaluating an entire desktop or web application, but developers must ensure that their APIs can handle large loads and maintain security.

How to easily test API? ›

Here are 10 basic tips that you need to know for API testing:
 1. Understand API requirements. ...
 2. Specify the API output status. ...
 3. Focus on small functional APIs. ...
 4. Organize API endpoints. ...
 5. Leverage automation capability for API testing. ...
 6. Choose a suitable automation tool. ...
 7. Choose suitable verification methods.

How much do API technical writers make? ›

How much does an Api Technical Writer make? As of Jun 7, 2023, the average annual pay for an Api Technical Writer in the United States is $106,495 a year.

How do I become a good API developer? ›

7 API development skills
 1. API design. Understanding how to design API connections between multiple devices can help develop API skills. ...
 2. Cross-platform development. ...
 3. Multiple coding languages. ...
 4. Front-end development. ...
 5. API orchestration. ...
 6. Integration knowledge. ...
 7. Tool proficiency.
Dec 9, 2022

What is the most important in API? ›

Even so, security, documentation, validation, and testing are crucial focus points for designing and building a successful API for any use case.

How to use API without documentation? ›

Here are a few ways you can move forward with testing HTTP-based APIs even if you have zero documentation available to you.
 1. Check the API's current usage. ...
 2. Look around the API's source code repository. ...
 3. "Borrow" a developer for a few days. ...
 4. Remember to leave things better than you found them. ...
 5. Summary.
Nov 9, 2021

Which skills are you working on as an API tester? ›

Essential soft skills for API testers include excellent communication and critical thinking skills (which you can test with our Communication and Critical Thinking test). Other important soft skills for API testers include time management skills and attention to detail.

How do you explain API in an interview? ›

API stands for Application Programming Interface that is useful for communication between different software systems. It facilitates data exchange between systems located in different remote places. They are nothing but a collection of functions that are executable by other functions of the software application.

What are the 4 types of API? ›

API types by architecture
 • Monolithic APIs. Most public APIs are monolithic APIs, meaning they are architected as a single, coherent codebase providing access to a complex data source. ...
 • Microservices APIs. ...
 • Composite APIs. ...
 • Unified APIs.

What is an example of an API in real life? ›

APIs are used in web applications to connect user-facing front ends with critical back-end functionality and data. APIs are used to deliver material by streaming services such as Spotify and Netflix. APIs are used by automakers such as Tesla to provide software upgrades.

Which language is required for API? ›

Developers can use almost any modern programming language (like JavaScript, Ruby, Python, or Java) for their own API coding.

What is the highest salary for API testing? ›

What is the highest salary for a Api Tester in India? Highest salary that a Api Tester can earn is ₹8.6 Lakhs per year (₹71.7k per month).

What is the salary of Python API? ›

Python Developer salary in India ranges between ₹ 1.4 Lakhs to ₹ 8.9 Lakhs with an average annual salary of ₹ 4.0 Lakhs.

How much does an API tester earn in US? ›

As of Jun 5, 2023, the average hourly pay for an Api Tester in the United States is $46.97 an hour.

How do I pass API credentials? ›

Application credential requirements

The client must create a POST call and pass the user name, password, and authString in the Request headers using the /x-www-form-urlencoded content type. The AR System server then performs the normal authentication mechanisms to validate the credentials.

How do I become API first? ›

Being API-first means prioritizing the APIs that support your application and focusing on the value they can deliver to your business, rather than just scrambling to deliver a single application and creating an API as an afterthought.

What are the weaknesses of API? ›

However, they also come with some drawbacks, such as security concerns, complexity, compatibility issues, dependency on third-party developers, and governance and management issues.

What is the disadvantage of API? ›

However, there are some potential disadvantages to using an API web-server interface that should be considered before making the decision to use one. These include the potential for security risks, the need for specialized knowledge, and the potential for compatibility issues.

What can cause an API to fail? ›

API failures happen for multiple reasons, but most of them can be boiled down to these three culprits: Software changes happening too quickly. Breakdowns in communication among teams. Bad data that is incompatible with your API.

What is API testing for beginners? ›

API Testing is a sort of software test that verifies Application Programming Interfaces (APIs). The goal of API testing is to ensure that programming interfaces are functional, reliable, fast, and secure.

Can you test API manually? ›

API testing can be either manual or automated. Manual API testing involves manually sending requests to an application's interface and verifying the responses, while automated API testing utilizes specialized software tools to send requests and validate responses.

How is an API usually tested? ›

An API test is generally performed by making requests to one or more API endpoints and comparing the responses with expected results. API testing is frequently automated and used by DevOps, quality assurance and development teams for continuous testing practices.

What skills are required for API integration? ›

7 API development skills
 • API design. Understanding how to design API connections between multiple devices can help develop API skills. ...
 • Cross-platform development. ...
 • Multiple coding languages. ...
 • Front-end development. ...
 • API orchestration. ...
 • Integration knowledge. ...
 • Tool proficiency.
Dec 9, 2022

How long should an API integration take? ›

And this full process with the data, with the back-end and the front-end, it takes about 180 hours on your end which means that you are going to have to have 180 hours from your developers to work on this on this system to get it up and running. This is an average.

Is API integration a skill? ›

API design is another important skill when hiring an API developer. The right developer needs to understand API design and how to create connections between different applications and devices. Desktop and mobile application developers need to understand API design techniques for different systems.

Is API Automation difficult? ›

API testing can be one of the most challenging parts of software and QA testing because APIs can be complicated, they are often based on protocols and standards that we often do no encounter in other kinds of testing.

What should I learn before API? ›

Prerequisites: Basic computer literacy, a basic understanding of HTML and CSS, JavaScript basics (see first steps, building blocks, JavaScript objects). Objective: To gain familiarity with APIs, what they can do, and how you can use them in your code.

How do I become a good API tester? ›

Here are 10 basic tips that you need to know for API testing:
 1. Understand API requirements. ...
 2. Specify the API output status. ...
 3. Focus on small functional APIs. ...
 4. Organize API endpoints. ...
 5. Leverage automation capability for API testing. ...
 6. Choose a suitable automation tool. ...
 7. Choose suitable verification methods.

How can I be good at API? ›

Best practices for REST API design
 1. Accept and respond with JSON.
 2. Use nouns instead of verbs in endpoint paths.
 3. Name collections with plural nouns.
 4. Nesting resources for hierarchical objects.
 5. Handle errors gracefully and return standard error codes.
 6. Allow filtering, sorting, and pagination.
 7. Maintain Good Security Practices.
Mar 2, 2020

How do you practice API integration? ›

Here are some best practices:
 1. Pick an integration solution that uses the same deployment model as the applications you want to connect. ...
 2. Avoid building integration logic inside of applications. ...
 3. Create internal API endpoints for commonly-accessed data. ...
 4. Always create detailed documentation of each API integration.

How much does it cost to integrate an API? ›

On average, it costs $20,000 to build a relatively simple API. This figure assumes that you're building a secure, documented, fully-featured API with the services of an experienced API developer based in the United States.

What is the fastest API response time? ›

He suggests 0.1 seconds is a recommended API response time. "Users always feel that the application or system is responding instantly and do not feel any interruption." Hamilton also suggests 1.0 seconds is the maximum level of good response time.

How do you put API skills on a resume? ›

Resume example
 1. Ability to work with JavaScript, HTML and JSON.
 2. Programming language proficiency in Java, C++ and SQL.
 3. Experience with Windows XP, Windows 10 and Unix.
 4. Strong communication expertise and interpersonal skills.
 5. Powerful skills in API development, specifically for web use.
Jan 3, 2023

Which language is best for API integration? ›

Some languages ​​and frameworks used to write APIs are better and more efficient than others. From our experience in developing enterprise APIs, we have found that Python, Flask, Node, JS, and Express are the best languages ​​for building EFFICIENT web application APIs.

What is API integration for dummies? ›

API integration refers to how two or more applications can be connected to each other via their APIs to perform some joint function... using the API layer of two or more applications to make them talk to each other.

Can I learn API testing without coding? ›

Codeless API testing is a software testing approach that allows users to test APIs without the need to write code. That is, non-technical users are able to create automated tests without advanced programming knowledge.

Does API need coding? ›

API testing tools

However, testers need coding skills if they choose to design their own framework. API testing tools provide user-friendly interfaces with minimal coding requirements that enable less experienced developers to deploy the tests.

Videos

1. What is an API?
(MuleSoft Videos)
2. Vad är Quickbutik API?
(Quickbutik)
3. Pulsendagarna: API - Vad, varför och hur?
(Pulsen)
4. Postman: Creating API Documentation
(Software Testing Help)
5. Understanding the Shopify API
(Coding with Jan - Shopify Developer)
6. WSO2 API Management: An Overview
(WSO2)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aron Pacocha

Last Updated: 08/10/2023

Views: 6321

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aron Pacocha

Birthday: 1999-08-12

Address: 3808 Moen Corner, Gorczanyport, FL 67364-2074

Phone: +393457723392

Job: Retail Consultant

Hobby: Jewelry making, Cooking, Gaming, Reading, Juggling, Cabaret, Origami

Introduction: My name is Aron Pacocha, I am a happy, tasty, innocent, proud, talented, courageous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.